facebook
Dlaczego my?
Naszym celem jest maksymalny efekt edukacyjny osiągnięty w przyjaznej, sprzyjającej uczniom atmosferze. Efektywne nauczanie w małych klasach, indywidualne profilowanie, rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego – to tylko niektóre nasze atuty. Wiemy ile znaczy dobra motywacja – dlatego wspieramy dobrych uczniów finansowo. Każdemu, kto przyjdzie do nas ze średnią z gimnazjum powyżej 4,5 gwarantujemy 250 zł. miesięcznego stypendium.
Ilość uczniów w klasie radykalnie wpływa na poziom nauczania. Stanowimy alternatywę dla przeładowanych szkół z 30 –osobowymi klasami. W naszej szkole oddziały klasowe liczą sobie do 15 uczniów – to gwarancja efektywnej nauki, dobrej atmosfery i bezpieczeństwa.
Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy już w nowym miejscu. Lokal przy ul. Krochmalnej 29 dogodnie skomunikowany z wszystkimi dzielnicami miasta.
Jest to według nas esencja szkoły prywatnej. Coś, czego – nawet mimo najlepszych chęci – nie jest w stanie zapewnić szkoła państwowa, posiadająca kilkuset uczniów, po 30 osób w klasie. W naszej szkole rozumiemy ten prosty fakt, że młodzi ludzie mają różne zainteresowania, silne strony, ale i słabości. Wspólnie będziemy rozwijać
pierwsze i pokonywać drugie.
Jako szkoła dajemy bardzo wiele za bardzo niewielką cenę. 250 zł. miesięcznego czesnego to bardzo konkurencyjna oferta na rynku lubelskich szkół prywatnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe są także zniżki. Pamiętaj – nie ma lepszej inwestycji niż w edukację i własny rozwój!
Realizujemy ideę małej szkoły, w której każdy czuje się dobrze i bezpiecznie. U nas nikt nie jest anonimowy, wyrzucony poza nawias. Szkoła to przede wszystkim ludzie: uczniowie i nauczyciele oraz relacje między nimi. Dobre relacje to wyróżnik naszej szkoły.
Nasi nauczyciele to doświadczeni pedagodzy, ludzie z pasją, dla których praca z uczniem to przyjemność i przygoda. Misją szkoły jest dobrej jakości edukacja i wychowanie – nasi nauczyciele to fundament tak wyznaczonego celu.
Dobra szkoła musi być szkołą jednozmianową. Trudno wyobrazić sobie efektywną naukę, gdy młody człowiek wraca do domu zmęczony o godz. 19. U nas wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8-15. Masz mnóstwo czasu na własne zajęcia i pozaszkolne aktywności!
Drodzy Uczniowie i Rodzice!

1 września 2016 r. przy ul Krochmalnej 29 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 17) rozpoczęło swoją działalność Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I. Kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży oraz zarządzaniu szkołami prywatnymi w Lublinie wykorzystaliśmy, by stworzyć szkołę opartą na bliskich nam wartościach. Realizujemy ideę „małej szkoły”, którą uznajemy za najważniejszy wyróżnik szkoły prywatnej.

To właśnie ona w największym stopniu odróżnia szkołę taką jak nasza od szkoły państwowej – zwykle wielkiej, z bardzo licznymi, przeładowanymi klasami – szkoły, w której młody człowiek łatwo może poczuć się zagubiony, anonimowy, pozostawiony samemu sobie. Dla młodzieży, która szuka innego rozwiązania, proponujemy szkołę opierającą się na kilku podstawowych zasadach:


1. Indywidualne podejście do ucznia. Jest to według nas esencja szkoły prywatnej. Coś, czego – nawet mimo najlepszych chęci – nie jest w stanie zapewnić szkoła państwowa, posiadająca kilkuset uczniów, po 30 osób w klasie. W naszej szkole rozumiemy ten prosty fakt, że młodzi ludzie różnią się od siebie – każdy jest inny, a wszyscy jednakowo dla nas ważni. Są uczniowie mniej i bardziej zdolni, spokojni i nadpobudliwi, otwarci i nieśmiali. Tacy, którzy lubią biologię, a nie przepadają za WFem oraz tacy, którzy uwielbiają koszykówkę, ale nie lubią matematyki. Jesteśmy szkołą dla nich wszystkich, bo wiemy, że misją szkoły jest wzmacniać i rozwijać silne strony i przezwyciężać słabości. Indywidualne podejście do ucznia to poczucie bezpieczeństwa i dla zdolnego ucznia i dla tego trochę słabszego. Dla pierwszego – gwarancja, że będzie mógł się rozwijać na miarę swoich możliwości, ambicji, zainteresowań. Dla drugiego – świadomość, że ze swoimi problemami nie zostanie sam, że zawsze może liczyć na wsparcie

2. Przyjazna atmosfera, poczucie wspólnotowości, a zatem coś, co bardzo trudno stworzyć w dużej szkole. Dotyczy to zarówno relacji wśród młodzieży, jak i między uczniami i nauczycielami. Nie wyobrażamy sobie bowiem szkoły, w której nauczyciel nadużywa swojej pozycji i autorytetu w sposób niekorzystny dla uczniów. Tworzymy szkołę, w której podstawową wartością jest obustronny szacunek i wzajemne zaufanie. W żadnym razie nie oznacza to szkoły, w której „wszystko wolno” – przeciwnie: gwarancją tego szacunku i zaufania są jasno wyznaczone granice, pokazujące, co wolno, a czego nie wolno. Granice te obowiązują i uczniów i nauczycieli

3. Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Problem bezpieczeństwa młodych ludzi to bolączka współczesnej oświaty, nie tylko w Polsce. Uczniowie coraz częściej znajdują się w sytuacji, w której agresorem nie jest ktoś obcy, dorosły, lecz ich rówieśnik. Masowość szkoły publicznej sprawia, że problemu tego często „nie widać”, uczniów do upilnowania jest po prostu zbyt wielu, stąd przypadki pobić, wymuszeń, kradzieży, handlu substancjami psychoaktywnymi – uchodzą uwadze nauczycieli, tym bardziej, że ofiary często są zastraszone i boją się wystąpić przeciwko agresorowi. Sytuacje tego typu są natomiast nie do pomyślenia w małej szkole, w której wszyscy się znają, a ewentualne problemy są od razu widoczne i łatwe do wychwycenia

4. Małe klasy, umożliwiające efektywną naukę. Mamy doświadczenie w pracy w klasach ponad 30 osobowych i w klasach 10 osobowych. Różnica jest oczywista: w małej klasie nauczyciel nawiązuje dialog ze wszystkimi, włącza do pracy każdego ucznia. Pobudza jego aktywność, rozumiejąc oczywiście, że każdy młody człowiek jest inny – jeden bardziej śmiały, drugi mniej. Nauka w takiej klasie jest zdecydowanie bardziej efektywna – uczeń więcej zapamiętuje z lekcji, gdyż angażuje się w nią w większym stopniu

MISJA SZKOŁY

Nasza Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój młodych ludzi, przebiegający w atmosferze wzajemnego szacunku, w poczuciu bezpieczeństwa, dostosowany do indywidualnych możliwości, umiejętności i zainteresowań każdego ucznia.
ZAPEWNIAMY

efektywną naukę w małych grupach klasowych

indywidualne podejście do ucznia

całkowite bezpieczeństwo w szkole

przyjazną, przychylną uczniom atmosferę