facebook
Integracja
Od wielu lat pracujemy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wiemy, że w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, jego rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny w szczególnym stopniu zależy od indywidualnego podejścia. Dlatego też w naszej szkole stworzyliśmy warunki, które stymulują taki rozwój w szczególny sposób:

  • małe grupy klasowe
  • nauczanie oparte o dostosowany program i metody edukacyjne
  • wspomaganie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia
  • wykwalifikowana kadra
  • atrakcyjne zajęcia rewalidacyjne
  • unikalny system stypendialny – wsparcie finansowe dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych (szczegóły w indywidualnym kontakcie)