facebook
Rekrutacja
kategorie

Jak zostać naszym uczniem?

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy rekrutację do:


1. klas pierwszych 3 letniego liceum (w starym systemie - po gimnazjum)


2. klas pierwszych 4 letniego liceum (w nowym systemie - po szkole podstawowej)


W obu przypadkach klasa pierwsza ma charakter ogólnokształcący, a profilowanie (2 lub 3 przedmioty realizowana w zakresie rozszerzonym) określone zostaje od klasy drugiej na podstawie wyborów samych uczniów. Nasze doświadczenie pokazuje, że taki tryb wprowadzania rozszerzeń ułatwia uczniowi określenie własnych preferencji oraz silnych i słabych stron, a w efekcie dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o doświadczenia pierwszego roku edukacji licealnej.Aby zostać naszym uczniem należy:

  • pobrać druk podania ze strony (PODANIE) lub odebrać go w sekretariacie szkoły

  • wypełnić podanie i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres sekretariat@mieszkoszkoly.pl

  • do 15 czerwca 2019 r. uiścić zwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł. Opłata jest zwracana w przypadku podjęcia nauki w szkole. Opłata nie jest zwracana, jeżeli mimo decyzji szkoły o przyjęciu ucznia nie zdecyduje się on na rozpoczęcie nauki

  • po zakończeniu roku szkolnego – do 28 czerwca – dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum

  2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego

  3. ewentualne orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

  4. 2 podpisane na odwrocie fotografieOsoby z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane są według indywidualnych zasad – prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Chcesz rozpocząć naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I? Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy do osobistego kontaktu i rozmowy o szkole. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o telefoniczne umówienie się na wizytę.Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

Sekretariat: 732 428 672; e-mail: sekretariat@mieszkoszkoly.pl