facebook
Rekrutacja
kategorie

opłata rekrutacyjna oraz czesne

Dotyczy wszystkich nowych uczniów

Jednorazowa opłata wpisowa - 400 zł.
Miesięczne czesne (płatne 12 miesięcy w roku, a w ostatniej klasie - do czerwca) - 300 zł.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MOŻLIWE ZNIŻKI!