facebook
Rekrutacja
kategorie

opłata rekrutacyjna oraz czesne

Dotyczy wszystkich nowych uczniów

Jednorazowa opłata wpisowa - 400 zł.
Miesięczne czesne (płatne 12 miesięcy w roku, a w ostatniej klasie - do czerwca) - 300 zł.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MOŻLIWE ZNIŻKI!

PONADTO, KAŻDA NOWY UCZEŃ LICEUM, KTÓRY W GIMNAZJUM UZYSKAŁ ŚREDNIĄ POWYŻEJ 4,5 MA U NAS ZAPEWNIONE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 200 ZŁ. /MIES.!!!