facebook
Nauczyciele
kategorie

Nauczyciele

Łukasz Niewczas

dyrektor@mieszkoszkoly.pl

DYREKTOR, WIEDZA O KULTURZE

DAMIAN PODOBA

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Barbara Skóra

MATEMATYKA

ANNA WSZOŁA-GRAJCZAK

J. NIEMIECKI

Anna Węgrowska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚci

Paulina Kustra

CHEMIA

MICHAŁ SCHULZ

BIOLOGIA

MGR ANDRZEJ JAREMEK

FIZYKA

HANNA KRYŃSKA

J. POLSKI

barbara pudło

wychowanie fizyczne

Agnieszka Szewczyk

język angielski

Anna Nermer

język angielski