facebook
Nauczyciele
kategorie

Nauczyciele

Łukasz Niewczas

dyrektor@mieszkoszkoly.pl

DYREKTOR, WIEDZA O KULTURZE

DAMIAN PODOBA

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Barbara Skóra

MATEMATYKA

ANNA WSZOŁA-GRAJCZAK

J. NIEMIECKI

Anna Węgrowska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚci

Paulina Kustra

CHEMIA

MICHAŁ SCHULZ

BIOLOGIA

joanna pastuszka-woźniak

FIZYKA

HANNA KRYŃSKA

J. POLSKI

barbara pudło

wychowanie fizyczne

Agnieszka Szewczyk

język angielski

Anna Nermer

język angielski