facebook
Rekrutacja

JAK ZOSTAĆ
NASZYM UCZNIEM?


MAMY  W TYM ROKU 100% ZDAWALNOŚCI MATUR I WCIĄŻ WOLNE MIEJSCA W PIERWSZYCH KLASACH! A POZA TYM:

* świetnych i przyjaznych nauczycieli
* doskonałą atmosferę
* bezpieczeństwo i dobre relacje
* ciekawe zajęcia pozalekcyjne
* jednozmianową szkołę (zajęcia w godz. 8.20-15.00)

A TO WSZYSTKO ZA NIESPEŁNA 400 ZŁ. MIESIĘCZNIE!
W naszym liceum klasa pierwsza ma charakter ogólnokształcący, a profilowanie (2 lub 3 przedmioty realizowana w zakresie rozszerzonym) określone zostaje od klasy drugiej na podstawie wyborów samych uczniów. Nasze doświadczenie pokazuje, że taki tryb wprowadzania rozszerzeń ułatwia uczniowi określenie własnych preferencji oraz silnych i słabych stron, a w efekcie dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o doświadczenia pierwszego roku edukacji licealnej.
MAMY  W TYM ROKU 100% ZDAWALNOŚCI MATUR I WCIĄŻ WOLNE MIEJSCA W PIERWSZYCH KLASACH! A POZA TYM:

* świetnych i przyjaznych nauczycieli
* doskonałą atmosferę
* bezpieczeństwo i dobre relacje
* ciekawe zajęcia pozalekcyjne
* jednozmianową szkołę (zajęcia w godz. 8.20-15.00)

A TO WSZYSTKO ZA NIESPEŁNA 400 ZŁ. MIESIĘCZNIE!

Aby zostać naszym uczniem należy:
  • pobrać druk podania ze strony (PODANIE) lub odebrać go w sekretariacie szkoły
  • wypełnić podanie i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres sekretariat@mieszkoszkoly.pl
  • w ciągu 24 godzin skontaktujemy się w celu umówienia osobistego spotkania
  • po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  3. ewentualne orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  4. 2 podpisane na odwrocie fotografie


Chcesz rozpocząć naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I? Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona!
Serdecznie zapraszamy do osobistego kontaktu i rozmowy o szkole.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:
Sekretariat: 732 428 672; e-mail: sekretariat@mieszkoszkoly.pl