facebook
Rekrutacja
CZY CHCIAŁBYŚ CHODZIĆ DO SZKOŁY, W KTÓREJ ZNAJDZIESZ:

* świetnych i przyjaznych nauczycieli
* 20-osobowe klasy
* doskonałą atmosferę
* brak hejtu, bezpieczeństwo i dobre relacje
* zindywidualizowany wybór przedmiotów rozszerzonych
* ciekawe zajęcia pozalekcyjne
* system jednozmianowy (zajęcia w godz. 8.20-15.20)
* dla chętnych aktywny wolontariat
* dogodny dojazd z każdej dzielnicy Lublina (linie autobusowe 1, 7, 14, 21, 23, 47, 50, 55, 153, 156, 157, 158, 161 mają swoje przystanki w pobliżu szkoły)

TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ W MIESZKU! CZESNE TYLKO 800 ZŁ. MIESIĘCZNIE!  Przy zapisie do końca lutego 2024 PROMOCJA - czesne 700 zł./mc)
W naszym liceum klasa pierwsza ma charakter ogólnokształcący, a profilowanie (2 lub 3 przedmioty realizowana w zakresie rozszerzonym) określone zostaje od klasy drugiej na podstawie wyborów samych uczniów. Nasze doświadczenie pokazuje, że taki tryb wprowadzania rozszerzeń ułatwia uczniowi określenie własnych preferencji oraz silnych i słabych stron, a w efekcie dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o doświadczenia pierwszego roku edukacji licealnej.
Aby zostać naszym uczniem należy:
  • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY online
  • w ciągu 24 godzin skontaktujemy się w celu umówienia osobistego spotkania (w przypadku braku kontaktu ze strony szkoły w wyznaczonym czasie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 732 428 672)
  • po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  3. ewentualne orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  4. 2 podpisane na odwrocie fotografie

Chcesz rozpocząć naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I? Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona!
Serdecznie zapraszamy do osobistego kontaktu i rozmowy o szkole.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:
Sekretariat: 732 428 672; e-mail: sekretariat@mieszkoszkoly.pl