facebook
Rekrutacja

JAK ZOSTAĆ
NASZYM UCZNIEM?

UWAGA! W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O UTWORZENIU DODATKOWEJ KLASY PIERWSZEJ PRZEDŁUŻAMY NABÓR.

W naszym liceum klasa pierwsza ma charakter ogólnokształcący, a profilowanie (2 lub 3 przedmioty realizowana w zakresie rozszerzonym) określone zostaje od klasy drugiej na podstawie wyborów samych uczniów. Nasze doświadczenie pokazuje, że taki tryb wprowadzania rozszerzeń ułatwia uczniowi określenie własnych preferencji oraz silnych i słabych stron, a w efekcie dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o doświadczenia pierwszego roku edukacji licealnej.
UWAGA! W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O UTWORZENIU DODATKOWEJ KLASY PIERWSZEJ PRZEDŁUŻAMY NABÓR.

Aby zostać naszym uczniem należy:
  • pobrać druk podania ze strony (PODANIE) lub odebrać go w sekretariacie szkoły
  • wypełnić podanie i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres sekretariat@mieszkoszkoly.pl
  • do 31 maja 2021 r. uiścić zwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł. Opłata jest zwracana w przypadku podjęcia nauki w szkole. Opłata nie jest zwracana, jeżeli mimo decyzji szkoły o przyjęciu ucznia nie zdecyduje się on na rozpoczęcie nauki
  • po zakończeniu roku szkolnego – do 3 lipca – dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  3. ewentualne orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  4. 2 podpisane na odwrocie fotografie

Osoby z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane są według indywidualnych zasad – prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Chcesz rozpocząć naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I? Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona!
Serdecznie zapraszamy do osobistego kontaktu i rozmowy o szkole. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o telefoniczne umówienie się na wizytę.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:
Sekretariat: 732 428 672; e-mail: sekretariat@mieszkoszkoly.pl