facebook
Rekrutacja

OPŁATA WPISOWA ORAZ CZESNE

DOTYCZY WSZYSTKICH NOWYCH UCZNIÓW
Jednorazowa opłata wpisowa - 1000 zł.
Miesięczne czesne (płatne 12 miesięcy w roku,
a w ostatniej klasie - do czerwca) - 800 zł. (PROMOCJA - przy zapisie do końca lutego 2024r. - tylko 700 zł./mc)


W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH
MOŻLIWE ZNIŻKI!