facebook
Rekrutacja

OPŁATA WPISOWA ORAZ CZESNE

DOTYCZY WSZYSTKICH NOWYCH UCZNIÓW
Jednorazowa opłata wpisowa - 800 zł.
Miesięczne czesne (płatne 12 miesięcy w roku,
a w ostatniej klasie - do czerwca) - 700 zł.


W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH
MOŻLIWE ZNIŻKI!